Hopp til innholdet

Ordretelefon
22 08 99 00


Kjøpsvilkårene

Leveringsbetingelser

Ex works Nordmyrstubben 3, 1820 Spydeberg.
Hvis ikke annet er avtalt, belaster Norlag kunden for frakt på varefaktura.
Leveringer direkte fra produsent etter avtale. Øvrig i henhold til INCOTERMS 1990.

Leveringstid ikke lagerførte varer:

Ca. 4–6 uker

Tillegg for emballasje

Pr. pallkarm kr 120,- Engangspall kr 90,-
EURO-pall kr 120,- Kasse kr 150,-

Ekstra emballasje utover ovennevnte belastes etter forbruk.
Småordretillegg kr 150,- for ordre under kr 500,-

«eks moms»

 

Restordre

Restordre vil bli ekspedert som en vanlig ordre så snart varene ankommer vårt lager.

Henting

Dersom ikke varene blir avhentet til avtalt dag, vil vi forbeholde oss retten
til å foreta forsendelse av varen dagen etter, med vår transportør og for kundens regning.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 10 dager, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Det tas forbehold
om salgspant iht. pantelovens § 3-14 og § 3-22. Morarente beregnes med 8.75% pro anno eller
gjeldene lovbestemte satser.

Betalingsbetingelser prosjekt/ordre over kr 100.000,-

1/3 ved bestilling, 1/3 ved levering og 1/3 netto per 10 dager

Retur av varer

Retur av varer skal alltid avtales med Norlag AS på forhånd. Returer uten Norlags returnummer returneres
til avsender for avsenders regning. Håndteringsgebyr er 25% av netto fakturert beløp + frakt og fradrag for skader.
Bestillingsvarer (ikke lagervarer) tas ikke i retur.

Reklamasjoner

Reklamasjoner må meldes innen 7 dager etter varen er mottatt. Deretter avtales erstatning, oppgjør,
retur eller lignende. Ved skade eller manko må kunden gjøre notat på fraktbrevet og få sjåførens signatur.
Deretter må saken omgående tas opp med transportør, eller med Norlag AS da det gjelder DDP leveranser.
Enhver garanti bortfaller ved modifisering eller endring av varen uten skriftlig aksept fra Norlag.
Ved Force Majeur eller andre ytre påvirkninger som Norlag ikke har kontroll på eller kan påvirke,
kan Norlag ikke holdes ansvarlig for forsinket eller ikke gjennomførbar levering.

Øvrige salgsbetingelser

Norlag AS henviser til salgsbetingelser for Maskingrossistenes Forening.
Kopi kan rekvireres fra Norlag AS. Valutaforbehold: Norlag AS tar forbehold om prisendringer i takt med endrete kurser.
Andre forbehold: Norlag AS tar forbehold om endringer i offentlige avgifter eller gebyr.

Montering

Norlag kan tilby komplett montering. Ved avtale om montering brukes Norlags
skriftlige montasjekontrakt som regulerer omfang og fremdriftsplan av monteringen for begge parter.

Ordrebekreftelse

Sjekk ordrebekreftelsen nøye mot din bestilling. Gi Norlag omgående beskjed
ved eventuelle feil eller misforståelser. Varer leveres i henhold til ordrebekreftelsen.
Det er kundens ansvar å rapporteres eventuelle feil i ordrebekreftelsen.

Norlag tar forbehold om endring i design på nye produkter, valutaendringer,
endringer i pris og trykkfeil på vår web og annet salgsmateriell.

Produktet er lagt i handlekurven