Kjøpsvilkår

 

Priser og tilbud

Alle priser er eksklusive frakt, emballasje og mva. Gjelder det større forespørsler eller komplette innredninger? Be om tilbud! Tilbud gjelder i 1 måned hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

 

Oredrebekreftelse

Sjekk ordrebekreftelsen nøye mot din bestilling. Gi omgående beskjed til Orderinvest Norlag AS ved eventuelle feil eller misforståelser. Varer leveres i henhold til orderbekreftelsen. Det er kundens ansvar å rapportere eventuelle feil i ordrebekreftelsen. Kansellering av ordre på spesialvarer vil normalt ikke aksepteres.

 

Betalningsbetingelser

Betalingsbetingelser er 10 dager netto ved godkjent kreditt. Det tas forbehold om salgspant iht. pantelovens § 3 - 14 og § 3 - 22. Morarente beregnes med 1,5% pr. måned. Prosjekt/ordre over kr 100.000,- 1/3 ved levering og 1/3 netto per 10 dager.

 

Emballasje

Emballasje belastes kjøper etter forbruk pr. enhet av pallekarm, EUR-pall, engangspall eller kasse.

 

Leveringsbetingelser

Ex works Nordmyrstubben 3, 1820 Spydeberg. Mye av vårt sortiment lagerføres på vårt 6.000 m² store sentrallager i Knislinge, Sverige. Lagerførte varer sendes derfra innen 2-3 virkedager fra bestilling, ikke lagerførte varer som må sendes til oss fra underleverandør vil ha lengre leveringstid. Kontakt oss på e-post eller telefon om du har spørsmål rundt leveringstid. Beregnet leveringsdag angis på ordrebekreftelsen. Eventuelle hinder for levering, f.eks vær og føre, naturkatastrofer, forsinkelser hos underleverandør og liknende forhold, som er utenfor Orderinvest Norlag AS sin kontroll berettiger til forlenget leveringstid. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av selger. Orderinvest Norlag AS kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader hvis levering er forsinket eller uteblitt. Levering skjer på gateplan på hverdager kl 07-16. Be om at sjåføren ringer på forhånd dersom det er ubemannet. Be om tilbud dersom det ønskes oppbæring. Hvis leveringsadressen er ubemannet tilkommer ”Bomturavgift”. Kjøper debiteres lagerleie hos speditør ved uavhentet gods. Transporter skjer i følge Incoterms 2010.

 

Hvis varene blir skadet under transport
Alle synlige skader eller manglende gods/kolli skal anmerkes på fraktbrevet før signering. Skjulte skader skal meldes til Orderinvest Norlag AS innen 7 dager, deretter bortfaller retten til erstatning.

 

Garanti

På alle varer er det minst 2 års garanti, ved normal bruk, mot funksjons- og produksjonsfeil gjelder for samtlige produkter. Under garantitiden skaffer vi reservedeler, reperasjon eller bytter ut varen. Orderinvest Norlag AS erstatter ikke arbeidskostnader i forbindelse med bytte av reservedeler. Garantien gjelder mot framleggelse av faktura eller kvittering.

 

Retur av varer

Retur av varer skal alltid avtales med Orderinvest Norlag AS på forhånd. Ved kjøp av større kvanta bør du< først bestille en vareprøve, returretten gjelder da kun for vareprøven. Vi erstatter ikke skader forårsaket av kunden. Returretten gjelder ikke for spesialvarer som ikke inngår i vårt ordinære sortiment og ikke for tilskjærte varer som f.eks. matter. Returer uten avtale krediteres ikke.

 

Montering

Orderinvest kan tilby komplett montering. Ved avtale om montering brukes Orderinvest Norlag AS´s skriftlige montasjkontrakt som regulerer omfang og fremdriftsplan av monteringen for begge parter.

 

Reservasjon

Produkter eies av Orderinvest Norlag AS inntil de er betalt. Orderinvest Norlag AS forbeholder seg retten til prisendringer, produkt- og konstruksjonsendringer. Orderinvest Norlag AS reserverer seg mot at et produkt kan være utsolgt eller utgå fra vårt sortiment. Vi kan i disse tilfellene oftest tilby et erstatningsprodukt. Ved priduktendringer og store valuta endringer kan vi se oss nødt til å foreta prisendringer. Prisen som står på ordrebekreftelsen, er den prisen som gjelder. Orderinvest Norlag AS reserverer seg mot eventuelle trykkfeil og at fargeavvik kan forekomme av trykktekniske årsaker. Orderinvest Norlag AS reserverer seg mot hendelser som ligger utenfor vårt firmas kontroll (krig, jordskjelv, oversvømmelser og så videre), også kalt force majeure.