Hopp til innholdet

Ordretelefon
22 08 99 00


Slik behandler vi dine personlige opplysninge

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi behandler dine personlige opplysninger. Derfor er vi åpne om hvordan vi samler inn, registrer og lagrer dine opplysninger.

Vårt mål er å kunne gi våre kunder så god service som mulig. Vi trenger derfor visse personlige opplysninger om våre kontaktpersoner for å kunne håndtere bl.a kundetjenester, lage ordre og faktura, håndtere og følge opp våre kundebesøk, lage tilbud eller opprettholde digitale tjenester som vår hjemmeside. Da vi har en forretningsmessig relasjon er det også viktig for oss å kunne nå ut med informasjon om f.eks garantiforpliktelser eller annen viktig produktinformasjon relatert til våre kunder.

 

Vi samler inn og håndterer følgende opplysninger

  • Navn på våre kunder
  • Kontaktpersonens adresse
  • Kontaktpersonens telefonnummer
  • Kontaktpersonens mailadresse
  • Opplysninger om kjøp og historikk
  • Informasjon om avtaler, samarbeidsform, tilbudsunderlag osv.
  • Opplysninger fra kontakt med våre selgere og kundetjeneste, slik som mailer, samtale- og møtenotater samt lignende informasjon som kreves for at vi skal kunne håndtere våre forpliktelser overfor våre kunder og kunne opprettholde god service.


Hvorfor trenger vi dine opplysninger

Vi samler inn personlige opplysninger rundt våre kontaktpersoner for å kunne tilby en smidig og velfungerende service til våre kunder, for å kunne levere en fullgod service, for å kunne leve opp til garantiforpliktelser og for å kunne gi våre kunder relevant informasjon. Opplysningene brukes også for å kunne registrere ordre og leveranser, sende ordrebekreftelser, tilby mulighet til bestilling via nett og fakturering samt å forhindre bedrageri og for å oppfylle bokføringslovens krav. Opplysningene ligger også til grunn for interne markeds- og kundeanalyser samt for statistikk og modellutvikling.

 

Så lenge lagrer vi dine opplysninger

Vi lagrer ikke personlige opplysninger rundt våre kontaktpersoner lengre enn det er behov for å lagre dem med tanke på bruksområdet de er samlet inn for. Opplysninger som av juridiske grunner skal tas vare på kan komme til å lagres lengre.

 

Slik beskytter vi dine opplysninger

Vi garanterer at behandlingen av din informasjon er i samsvar med gjeldende lov. Informasjonen håndteres på sikre servere der det finnes avtale for sikker håndtering av opplysninger. Opplysningene håndteres kun av kompetent personale. Vi gir ikke videre eller selger opplysningene til en tredjepart. Personlige opplysninger kan gis ut kun for å følge opp gjeldene lovkrav eller eventuelle krav fra myndighetene.

 

Dine rettigheter

GDPR innebærer at du har et antall rettigheter. Du har blandt annet rett til et innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg og du har rett til å få samtlige opplysninger slettet, med unntak av den informasjonen vi må lagre for å følge gjeldene lovkrav.

Om du har spørsmål om vårt arbeide rundt GDPR eller vår håndtering av dine personlige opplysninger er du velkommen til å kontakte oss på firmapost@orderinvest.no eller telefon 22 08 99 00 .

Produktet er lagt i handlekurven